สินค้าโอทอป

ในปัจจุบันก็มีลูกแบบของสินค้าอยู่มากมายหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นสินค้าที่เป็นที่รู้จักกันในแต่ละตำบลแต่ละจังหวัด ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีของดีที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงได้มีการเล็งเห็นและได้มี สินค้าโอทอป โครงการนี้ได้ถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสามารถผลิตสินค้าในท้องถิ่นและจำหน่ายจากคนท้องถิ่น เพื่อที่จะได้กระจายสินค้าและสร้างความรู้จักให้กับสินค้าของแต่ละพื้นที่ เพราะสินค้าแต่ละพื้นที่นั้นก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเป้าหมายหลักของการจัดตั้งโครงการก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และมีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นหรือแต่ละตำบล ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นนั้นมีการสร้างโครงการขึ้นมาชื่อ ovop และมันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่มันเป็นตัวช่วยให้คนในชุมชนนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความต้องการทางตลาด

สินค้าโอทอป

ซึ่งมันเป็นการที่จะให้ชุมชนนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองว่าในท้องถิ่นที่ตนเองนั้นได้อยู่อาศัย มีสินค้าประเภทไหนที่จะสามารถผลิตได้และมีคุณภาพและเป็นที่โดดเด่น และจะได้ตราประทับว่าผลิตภัณฑ์โอทอปและได้มีการประชาสัมพันธ์ในเวทีต่างประเทศ หรือเพื่อนบ้านเพื่อทำให้พวกเขานั้นได้รู้จักสินค้าที่มีการผลิตจากชุมชนมากขึ้น ไม่เพียงแต่ยังสามารถทำรายได้ภายในท้องถิ่นแต่ยังสามารถที่จะทำเพื่อการส่งออกได้อีกด้วยและไม่ใช่เพียงแต่ของกิน หรือของประดับเท่านั้นมันยังมีอยู่เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของใช้ในครัวเรือน ซึ่งทุกคนจะรู้จักกันดีว่าโอทอปนั้นมันก็คือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มันเป็นแนวคิดที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาและยกระดับฐานะของคนในชุมชนมากกว่าเดิม และจะได้จัดการกับทรัพยากรที่มีความโดดเด่นในท้องถิ่น และสามารถแปรรูปเพื่อสร้างกำไรและทำให้มันกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีจุดเด่น

ความเป็นมาของ สินค้าโอทอป

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกก็ตามอาจจะพบเจอปัญหาทางด้านระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นประชากรอาจจะประสบปัญหา และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นอยู่ยากมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ระดับรากหญ้า ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คือปัญหาความยากจนและรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้คิดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ออกมา เพื่อที่จะทำให้ความเป็นอยู่และชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องที่นั้นดีมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะได้ให้ชุมชนแต่ละพื้นที่ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในสินค้าที่แต่ละท้องถิ่นนั้นมีและโดดเด่นไม่เพียงแค่นั้นรัฐบาลยังช่วยเหลือด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และความรู้ที่จะช่วยทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่เพียงแค่นั้นรัฐบาลยังช่วยสามารถทำให้มีการส่งออกระหว่างประเทศโดยมีรัฐบาลเป็นตัวกลาง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี้มันยังเป็นตัวช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในทุกวันนี้ไม่มีเพียงแต่ร้านค้าสินค้าโอทอปเท่านั้นที่มีการจัดขึ้น แต่ในทุกวันนี้โลกที่หมุนไปด้วยความรวดเร็วและความทันสมัย จึงทำให้มีการขายสินค้า OTOP ตามอินเทอร์เน็ตหรือโลกโซเชียลได้ และด้วยแนวคิดของโครงการนี้จึงทำให้สินค้าประเภทต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนสามารถนำมาแปรรูปพร้อมทั้งยังทำให้มันมีมูลค่ามากกว่าเดิมแล้ว ไม่เพียงแค่นั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยคุณภาพ เพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ตรงตามที่ตลาดต้องการ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามเป็น และเป็นการสร้างอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี แล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้ดีที่สุดใครก็สามารถเข้าถึงสินค้าได้

” วัตถุประสงค์ของโครงการ “

  • มันเป็นการสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชนได้มีงานทำกัน และพอมีงานแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี และยิ่งถ้าได้รับความนิยมหรือมีความต้องการทางตลาดสูง มันก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อเป็นการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน เพราะมันเป็นโครงการที่ให้ประชาชนหรือคนในชุมชนนั้นช่วยกันคิด และสามารถทำได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งถ้ามันได้รับความต้องการ มันก็จะเป็นการช่วยทำให้ชุมชนแต่ละชุมชนสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น
  • ไม่เพียงแต่มันเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น แต่มันยังสามารถทำให้แต่ละชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ และเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กันระหว่างวิถีชีวิต และชุมชนและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
  • อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือมันจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาในที่นี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านศักยภาพทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์เป็นต้น
  • เพื่อเป็นการสนับสนุนสิ่งที่ชุมชนจะได้พัฒนา และทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมกับความสมบูรณ์แบบ เพื่อให้เหมาะแก้ความต้องการของตลาด ซึ่งตลาดมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลากหลายระดับเพื่อให้มันสอดคล้องกันในแต่ละระดับ และสามารถกระจายสินค้าได้

ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามแต่ มันมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดดังนั้นศักยภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมันมีอีกหลายๆ ด้านทั้งด้านการค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุน หรือการสื่อสารการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง และสามารถเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดจำกัดและทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีเอกลักษณ์ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อที่จะสามารถส่งออกเพื่อสิ่งสำคัญก็คือ มันจะได้สามารถสร้างความแข็งแกร่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นเติบโตได้ไม่เพียงเท่านี้มันยังสามารถสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและในวันข้างหน้ามันอาจจะสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นได้

บทความ ข่าวสาร จาก Stars For Charity Expo