You are currently viewing การส่งออกสินค้า OTOP ในปัจจุบัน

การส่งออกสินค้า OTOP ในปัจจุบัน

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยว่าโครงการที่ถูกจัดทำขึ้นมา นั่นก็คือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเป็นที่รู้จักกันอย่างดีว่า OTOP มันมีความแพร่หลายมากไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ด้วยความที่บ้านเรานั้นมีวัตถุดิบและทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึง ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครทั้งนั้นและก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกถ้วย

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ทุกวันนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็มีการผลักดันจากภาครัฐ ซึ่งต้องการจะให้สินค้า OTOP นั้นมีความหลากหลายและมีรูปแบบตามท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไรก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาที่ดีมากกว่าเดิมเพื่อยกระดับสินค้าของ OTOP ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสิ่งที่สำคัญก็คือตรงความต้องการของตลาด 

ใบรับรองแสดงเครื่องหมาย ม.ผ.ช

มันจะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าสำหรับผู้ผลิตที่อยู่ในชุมชนที่เข้าร่วมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เท่านั้น คือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์เอาง่ายๆ ว่าถ้ามีมาตรฐานในการพัฒนาและได้การรับรองแล้วด้วยแล้วก็ มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าอีกหลายประเภทเลยทีเดียวที่ได้รับความมั่นใจ เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและสามารถที่จะเพิ่มโอกาสทางการตลาด

สินค้าสามารถส่งออก

คือต้องบอกเลยว่าการส่งออกสินค้าในแต่ละปีนั้นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียว เพราะนอกจากการส่งออกด้วยผู้ส่งที่มีศักยภาพในการส่งจึงทำให้มีการแข่งขัน กับสินค้าเจ้าอื่นได้เช่นเดียวกันรักนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผา อาหารสมุนไพรหัตถกรรมบางตัวก็มีคู่แข่งบางตัวก็ไม่มีคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม OTOP ภายในประเทศก็ยังเป็นที่จับตามอง