ประวัติความเป็นมาของสินค้า otop จ.ชลบุรีกับอาหารประเภท กะปิ

บ้านตลาดด้านล่าง หรือชุมชนท้ายบ้าน เป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ที่กลุ่ม 1 ของเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดริมฝั่งทางตะวันตกของไทย ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 17 กม.บนถนนหนทางสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 111 – 113 มีเขตแดนดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จดชุมชนวัดหลวง กลุ่ม 3 ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้ จดคลองสุครีพ วัดวิเวการาม ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันออก จดชุมชนท่าตาลักษณ์ กลุ่ม 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันตก จดชายทะเลบางพระ ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บ้านตลาดด้านล่างหรือชุมชนด้านหลังบ้าน เดิมทีเป็นหมู่บ้านโบราณ ยุครัชกาลที่ 4 เคยเป็นสถานที่ตั้งเมืองบางพระมาก่อน ด้วยมีคลองสุครีพสาหรับให้พ่อค้าจีนแล่นสาเภาหลบลมพายุและก็จับจ่ายซื้อของป่าไปขายเมืองกรุงเทพฯ (ตามภาพ) ปัจจุบันนี้ตื้นเขินหมดสุดแต่ได้มีการปรับปรุงขุดลอกเพื่อปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ารวมทั้งที่หยุดเรือประมงขนาดเล็กชั่วครั้งชั่วคราว

เนื่องด้วยเป็นชุมชนที่อยู่ติดทะเล ด้วยเหตุนั้นก็เลยเป็นหมู่บ้านที่อาจจะวิถีชีวิตของคนหาปลาเริ่มแรกเอาไว้ด้วยการออกหาปลา หาปู หาหอยรวมทั้งดัดแปลงสินค้าของกินที่ได้จากทะเล อาทิเช่น การทากะปิน้าปลาปลาเค็ม การไสเคยเพื่อทากะปิ เมื่อปี 2542 ผู้ประกอบอาชีพประมง ก็เลยได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลโดยมีนางทรัพย์สิน เกตุปรางค์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นเป็นประธานกลุ่มมาจนกระทั่งตอนนี้ แล้วก็ได้มีการดัดแปลงอาหารทะเลเป็นกะปิน้าปลา กุ้งแห้ง อื่นๆอีกมากมาย

เป็นภูมิปัญญาพื้นเมืองที่ใช้สำหรับเพื่อการรักษาอาหารเพื่อเก็บไว้กินนานๆไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด แต่บรรพบุรุษของไทยพวกเราได้บริโภคกันมากระทั่งเป็นที่แพร่หลายมานานนับร้อยปีจนกระทั่งเวลานี้จะมองเห็นได้จากทุกบ้านทุกครัวเรือนชอบมีกะปิอยู่คู่กับห้องครัวไทยเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องปรุงรสที่มีคุณค่าทางโภชนาการประกอบไปด้วยธาตุเหล็กแคลเซียม ไอโอดีนโปรตีน แล้วก็เกลือแร่อยู่เป็นจานวนมากมาย กะปิเป็นการหมักกุ้งเคยกับเกลือเม็ด กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ได้เริ่มทากะปิจากกุ้งเคย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในทะเลด้านในมีเยอะแยะรวมทั้งหาได้ง่ายรอบๆริมหาดของหมู่บ้านเมื่อปี 2546 ได้ทำขายอย่างเอาจริงเอาจัง แล้วก็ส่งกะปิเข้าร่วมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี 2546 ได้ระดับ 3 ดาว และ สล็อต1688 ของทางเราก็เป็นเว็บที่มีระดับของการบริการเป็นอันดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกัน

คุณลักษณะเด่นของสินค้า (อัตลักษณ์)

ลักษณะที่โดดเด่นของกะปิ กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดข้างล่างกลุ่มที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกะปิที่ใช้กุ้งเคยจากธรรมชาติในรอบๆริมหาดตำบลบางพระที่กลุ่มอาชีพฯ ตั้งอยู่ ผลิตโดยการใช้ความคิดเริ่มแรก (สำหรับเพื่อการรักษาอาหารไว้กินอีกแนวทางหนึ่ง) ที่สดแล้วก็สะอาด โดยไม่มีสารเคมีหรือยากันบูดต่างๆสามารถเก็บไว้กินได้นาน