You are currently viewing ” หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “

” หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “

  • Post author:
  • Post category:Blog

มันเป็นโครงการที่ช่วยเหลือโดยภาครัฐได้นำโครงการนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาพัฒนารูปแบบของชุมชนและวิถีชีวิต และเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพหรือมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่มันยังเป็นการช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้ ไม่เพียงแค่นั้นมันยังทำให้คนในชุมชนนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่มากในท้องถิ่น นำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันเองโดยการนำมาแปรรูป ไม่เพียงแค่นั้นมันยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้คนในชุมชนนั้นได้มีการเรียนรู้และได้ช่วยเหลือกันภายในชุมชน ซึ่งมันเป็นโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพมันเติบโตขึ้นในทุกๆปี

สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

โครงการนี้มันเป็นโครงการที่ถูกวางแผนแล้วว่า มันจะเป็นการทำให้คนในชุมชนนั้นมีการพัฒนาพร้อมทั้งยังมีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิม ดังนั้นการจะมีรายได้ก็จะต้องมีงานและโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สร้างงานให้กับคนในชุมชน โดยการใช้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ดึงความโดดเด่นของแต่ละชุมชนออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ พอตลาดมีความต้องการของสินค้าสิ่งที่จำเป็นต่อมาเลยก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้พอมีรายได้เข้ามาเกี่ยว มีความต้องการมากยิ่งขึ้นการสร้างงานเพิ่มมากขึ้นในชุมชนก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำมากขึ้นเช่นเดียวกัน และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งอีกด้วย

นำทรัพยากรที่มีอยู่มากในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

แต่ละชุมชนแต่ละท้องที่มักจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติมาก ซึ่งก็แล้วแต่ละพื้นที่ว่าจะมีอะไรที่แตกต่างกันก็เพื่อที่จะส่งเสริมในแต่ละชุมชน ให้นำทรัพยากรที่มีอยู่มากในพื้นที่มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามทรัพยากรที่มีอยู่เยอะ จะได้เป็นการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนและยังสามารถสร้างรายได้ และดึงเงินเข้าภายในชุมชนได้อีกด้วย

เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่คนในชุมชน

การมีงานและสามารถสร้างรายได้ โดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลเพียงแค่คุณอยู่ในชุมชนของคุณนั่นก็เป็นสิ่งที่ใครหลายคนนั้นต้องการ และมันยังเป็นการช่วยทำให้เกิดการพัฒนาของคนในชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานและไม่เพียงแค่นั้น มันยังเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มันเป็นงานที่จะต้องมีการช่วยเหลือกันของคนภายในชุมชน ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างศักยภาพของคนในชุมชนเท่านั้น แต่มันยังเป็นตัวช่วยและเป็นสื่อกลางในการช่วยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้สนิทสนมและมีความสามัคคีกัน

by คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง