You are currently viewing แนวความคิดเรื่องสินค้า ที่อาจพัฒนาเป็นโอทอป

แนวความคิดเรื่องสินค้า ที่อาจพัฒนาเป็นโอทอป

  • Post author:
  • Post category:Blog

การค้าขายนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของคนไทยอาชีพหนึ่ง รูปแบบของสิ่งที่นำมาทำเป็นสินค้าเพื่อใช้ในการค้าขายนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมักเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้อุปโภคบริโภคทั้งหลายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี สำหรับสินค้าหลายอย่างที่ไทยไม่สามารถผลิตเองได้หรือสินค้าที่การนำเข้าจากต่างประเทศมีต้นทุนที่ต่ำกว่าสินค้าหลายอย่างก็จะถูกนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ แต่สินค้าภายในประเทศเองก็มีหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และส่งออกไปยังนอกประเทศเช่นกัน จากโครงการการสนับสนุนการค้าขายระดับชุมชนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโอทอปนั้นมี แนวความคิดเรื่องสินค้า ที่จะนำมาเป็นโอทอปอย่างไรเรามาดูกัน

แนวความคิดเรื่องสินค้า ที่เป็นสินค้าพื้นบ้าน

สินค้าในโอทอปเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ส่วนมากมักจะเป็นงานหัตถกรรมไม่ว่าจะเป็นงานสานต่างๆ ไม่ว่าจะงานหวายสาน งานผักตบชวาสาน และงานแฮนด์เมดๆอื่นรวมถึงบางที่ก็เป็นอาหารการกินหรือเป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทารักษาโรคต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่านี้ส่วนมากเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชนนั้นๆ คือมีการใช้วัสดุที่มาจากในละแวกหรือพื้นที่นั้นแล้วนำมาสร้างสรรค์ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดี จึงได้รับเลือกให้กลายมาเป็นสินค้าโอทอปนั่นเอง ซึ่งการที่สินค้าโอทอปนั้นถูกแพร่กระจายขายออกไปยังพื้นที่อื่นๆนอกจากจะทำให้รายได้เข้ามายังชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนภายนอกรู้จักของดีของชุมชนอีกด้วย

สนับสนุนให้ชาวบ้านทั่วไประดับรากหญ้ามีงานทำ

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นใจความหลักของสินค้าโอทอปนั่นก็คือ พนักงานหรือผู้ที่ผลิตผลงานต่างๆเพื่อนำมาทำเป็นสินค้าโอทอปนั้นส่วนมากจะเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มที่ว่างงานไม่มีงานทำในชุมชนนั้นๆ การที่มีผลิตภัณฑ์โอทอปเกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนการส่งเสริมให้เกิดอาชีพขึ้นภายในชุมชนและทำให้ ผู้คนในชุมชนมีรายได้ในการนำไปใช้จ่ายทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับรากหญ้ากันเลยทีเดียว หากเราอยากจะสรรค์สร้างสินค้าโอทอปขึ้นมาบ้างก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมีหลักการสำคัญหลักๆนั่นก็คือของที่ใช้ควรเป็นของดีหรือของที่มีเยอะในชุมชน และแรงงานที่นำมาช่วยงานจะต้องเป็นคนในชุมชน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถยื่นลงทะเบียนขอเป็นสินค้าโอทอปได้แล้ว โดยจะมีฝ่ายพิจารณาจากทางรัฐพิจารณาสินค้าของคุณอีกครั้งหนึ่ง