You are currently viewing 4 ข้อดีของการบริจาค และกิจกรรมเพื่อสังคม

4 ข้อดีของการบริจาค และกิจกรรมเพื่อสังคม

การบริจาคเป็นการทำให้จิตใจของเราลดความเป็นตัวตนมากขึ้น รวมถึงยังทำให้เรามีจิตใจที่สบาย มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากกว่าเรา มีโอกาสน้อยกว่าเรา เป็นการช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความคิดแยบยลมากกว่าสัตว์อื่นๆ เรียกได้ว่าสมองของเรานั้นมีความซับซ้อนและสามารถคิดค้นอะไรได้มากมาย และยังมีความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง การบริจาคเงินการกุศลนั้นมีข้อดีมากมายทั้งต้นเองและผู้อื่น วันนี้เราจะมาดูกันว่าการบริจาคนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง และทำไมเราถึงควรทำ

1.ช่วยให้เราสุขใจ

ความสุขที่เกิดจากการทำสิ่งที่ตัวเองรักนั้น เป็นความสุขชั่วคราวที่เมื่อเราไม่ได้ทำแล้วก็อยากกลับไปทำอีกเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว กินของอร่อย ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง ออกกำลังกาย หรืองานอดิเรกอื่นๆที่เราชื่นชอบ เป็นการผ่อนคลายความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือแรงกดดันต่างๆจากสังคมที่เต็มไปด้วยอคติ การบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่ด้อยโอกาส หรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม จะทำให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความสุขใจ สุขใจที่เห็นผู้อื่นมีความสุข เป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ และเราต้องทำด้วยตนเอง และความสุขเหล่านี้ก็จะเกิดปิติทุกครั้งที่ได้นึกถึง

2.ลดความเห็นแก่ตัว

คนส่วนใหญ่นั้นล้วนมีความทะเยอทยานที่จะมีชีวิตที่หรูหรา ชีวิตที่สุขสบาย มีเงินใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่ต้องลำบากทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ การบริจาคนั้นจะลดความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว บ่อเกิดความขัดแย้งในสังคม การที่เรามีความคิดที่จะทำเพื่อคืนอื่น ทำเพื่อสังคม เห็นใจคนที่ลำบากกว่าเรา นั้นแสดงถึงความดีงามในจิตใจของตัวเรา และเมื่อเราได้ทำบ่อยๆ แม้จะเพียงเล็กน้อย ก็จะช่วยในจิตใจของเราละเอียดขึ้น ลดความต้องการทางโลกได้อย่างดี เมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่เกิดความทุกข์จากความทะเยอทยาน ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี ชีวิตเมื่อต้องการน้อยลง ก็มีความสุขง่ายขึ้น

3.ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ

สังคมของเรานั้นมีทั้งคนที่เกิดมาพร้อม และเกิดมาอย่างขาดแคลน หากมีผู้ให้ก็ย่อมมีผู้ได้รับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หรือถูกทอดทิ้ง กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่สามารถทำงานดูแลตนเองได้ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น เด็กเหล่านี้จะเติบโตมาด้วยความอบอุ่น จากโอกาสและความรู้สึกดีๆที่มีคนมอบให้ แน่นอนว่าเด็กๆเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในสังคม เมื่อพวกเขาได้รับความช่วยเหลือแล้ว ย่อมทำให้เค้าได้รับสิ่งที่ดีและไปในทิศทางที่ถูกต้อง

4.สังคมที่ดีและยั่งยืน

หากมีการบริจาคหรือทำกิจกรรมสังคมให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส ก็จะทำให้เกิดความสามัคคี มีความรักในความเป็นเพื่อนมนุษย์ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสังคมภาพรวม เกิดสังคมที่ดีและยั่งยืน ลดอาชญากรรม คนที่ลำบากเมื่อได้รับสิ่งที่ตนสามารถดำรงชีวิตได้ ก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ ไม่ไปทำอะไรที่ผิดกฎหมาย เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ลดการทำผิดกฎหมาย ก็จะส่งผลให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ มีความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป