ประวัติความเป็นมาของสินค้า otop จ.ชลบุรีกับอาหารประเภท กะปิ

บ้านตลาดด้านล่าง หรือชุมชนท้ายบ้าน เป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ที่กลุ่ม 1 ของเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดริมฝั่งทางตะวันตกของไทย ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 17 กม.บนถนนหนทางสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 111 – 113 มีเขตแดนดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ จดชุมชนวัดหลวง กลุ่ม 3 ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทิศใต้ จดคลองสุครีพ วัดวิเวการาม ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทิศตะวันออก จดชุมชนท่าตาลักษณ์ กลุ่ม…

Continue Readingประวัติความเป็นมาของสินค้า otop จ.ชลบุรีกับอาหารประเภท กะปิ